top of page

Welkom!

Onze missie

Onze stem laten horen! Verwoorden wat we voelen en denken, stilstaan bij eigen ideeën en de ideeën van anderen, al lijken die soms zo verschillend. Zo verruimen we onze blik op de wereld en stellen we onze doelen op basisschool VOX voor de toekomst bij.

Onze visie
Een bewuste stem - zelfkennis

De leerkrachten dagen de kinderen uit tot zelfreflectie. Al van in de kleuterklas werken we aan zelfredzaamheid en dagen we kinderen uit om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. In de 3e graad werken we alvast met een dobbelsteen die ons daarbij helpt. Op die manier bouwen we zelfkennis op. Want als we inzicht hebben in wie we zelf zijn, dan maken we later bewustere keuzes in het leven.

Een warme stem - zelfontplooiing

Basisschool Vox is een warme school waarin de zelfontplooiing van elk kind centraal staat. Wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen, onze school wil een warme thuis zijn voor ieder van ons. Een thuis waarin we talenten ontdekken en waar we, met de hulp van de leerkracht of een buddy, uitgroeien tot de beste versie van onszelf.

Een eigen stem - zelfstandigheid

Elke stem heeft zijn plaats in de klas, op de speelplaats of in de leerlingenraad. Naarmate we ouder worden, krijgen we steeds meer verantwoordelijkheden. Het hoekenwerk, het werken met correctiesleutels, … ze dagen ons uit om zelfstandig aan de slag te gaan. Ook binnen het LIST-project (Lezen IS Tof) blikken we vooruit en terug op onze eigen keuzes. Zo timmeren we samen aan een weg naar zelfstandigheid.

bottom of page