top of page

1ste leerjaar A

vorige pagina

De leerlingen van het 1ste leerjaar A volgen een gemeenschappelijke basisvorming van 27 lesuren per week. Een aantal vakken uit de basisvorming wordt aangeboden via vakkenclusters. Naast de basisvorming kiezen de leerlingen op basis van hun talenten, interesses en passies voor het algemene 1ste leer jaar A met 4u modules per week of voor klassieke talen in combinatie met modules.
De modules laten de leerlingen kennismaken met verschillende vakdomeinen om zo te ontdekken waar ze goed in zijn en wat hun talent is.

eerste leerjaar A.PNG
clustervakken

Clustervakken

Mens & maatschappij.

Het clustervak mens & maatschappij gaat over de mens, over groepen mensen en de wisselwerking tussen mens en omgeving. Tijdens dit vak komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie samen.

Wetenschappen & techniek.

In het clustervak wetenschappen & techniek worden de leerlingen uitgedaagd om onderzoekend en probleemoplossend te kijken naar de huidige leefwereld. Ze leren proefondervindelijk problemen oplossen en ontdekken de samenhang tussen techniek en wetenschappen.

Expressie​

Het clustervak expressie is een samenwerking van de vakken muzikale opvoeding en plastische opvoeding. Dit vak leert de leerlingen zich creatief en artistiek uit te drukken. Dit op basis van de domeinen: beeld, woord, drama, muziek en beweging.

Modules

modules

De modules gebeuren in een doorschuifsysteem, zodat je van alle mogelijkheden kan proeven. Je krijgt dus 6 modules in één schooljaar. Per trimester komen er 2 modules aan bod.

Veni, vidi, vici

Je bent geboeid door taal, leest graag boeken en wil graag meer te weten komen over de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken? In de module klassieke talen leer je, door verhalen en teksten te lezen, de leefwereld van de Romeinen en Grieken kennen.

Tu parles welke taal?

De module taal en cultuur neemt je mee op een reis rond de wereld. Je maakt kennis met verschillende culturen en hun waarden en normen.

Think....outside the box?

Binnen maatschappelijk en creatief denken wordt je creativiteit gestimuleerd. De klemtoon ligt op 'thinking outside the box'. Je maakt kennis met uiteenlopende creatieve denktechnieken en daar worden op maat gemaakte opdrachten aan gekoppeld.

Science, Technology, Engineering, Mathematics

STEM prikkelt je, stimuleert je om op ontdekking te gaan, om probleemoplossend aan de slag te gaan en onderzoeken en proefondervindelijk te leren. Ook worden je basisvaardigheden ICT verder uitgediept binnen STEM-projecten.

Winst en verlies berekenen

Veel mensen denken dat economie alleen maar over geld gaat, maar dat is niet zo. Economie is een sociale wetenschap die de maatschappij als onderwerp van studie heeft. Je leert er alles over in de module economie.

Een goede samenvatting maken?

Hoe ben jij met anderen verbonden in onze digitale samenleving? Je leert in de module ICT & media op een passende manier omgaan met anderen, zowel in het echte leven als via sociale media. Daarnaast zal je tal van ICT-programma's ontdekken en hoe ze je bij het leren kunnen helpen.

bottom of page