top of page

UP-GRADE

vorige pagina

Een opleiding uit de arbeidsmarktfinaliteit (BSO) achter de rug en zin in een avontuur in het Hoger Onderwijs? Bereid je dan voor via het uniek algemeen vormend schakeljaar op onze campus!

Voor wie?

- Je wil de sprong wagen naar het hoger onderwijs (een professionele bacheloropleiding) met een grote kans op slagen.

- Je behaalde een getuigschrift van 6 BSO of na een 7de specialisatiejaar een diploma secundair onderwijs.

- Je wil een algemeen vormend 7de jaar volgen, zonder dat je vast zit aan een welbepaalde richting.

- Je kan, in functie van jouw interesses, alle kanten uit in het hoger onderwijs.

- Je wil met meer zelfvertrouwen starten aan je bacheloropleiding.

- Je wil je gedurende één jaar intensief voorbereiden op het leren en leven als student in het hoger onderwijs.

- Maximumcapaciteit 18 leerlingen.

Wat?

- Je krijgt een algemeen theoretische basisvorming die nodig is om een professionele bacheloropleiding aan te vatten.

- Je ontdekt welk domein in jouw interesseveld ligt (dit kan een richting zijn waarin jij erna wil gaan verder studeren).

- Je leert de juiste studiehouding voor het hoger onderwijs aan.

- Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden in 'leren leren' en krijgt tips over een studieplanning.

- Je leert je eigen studieproces organiseren en bijsturen.

- Je ontwikkelt nieuwe ICT-vaardigheden.

Diploma

- Je behaalt na het schakeljaar een diploma secundair onderwijs dat rechtstreeks toegang geeft tot een professionele bachelor hoger onderwijs.

Lessentabel:

LESSENTABE3DEGRAAD_AB.png

Download hier onze brochure.

bottom of page