top of page

Dubbele finaliteit (TSO)

vorige pagina

Studierichtingen die tot de groep met een dubbele finaliteit behoren hebben als doel om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs of ze bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Studierichtingen:

Doorstroom van dubbele finaliteit.png
DSC02642.jpg
DSC03238.jpg

Studierichtingen

Maatschappij en Welzijn

In de richting Maatschappij en Welzijn verwelkomen we leerlingen die theoretische inzichten kunnen verwerven aan de hand van praktijkoefeningen. Vanuit een theoretische benadering leer je kijken naar de mens en samenleving en naar zorgverlening en begeleiding. Je ontwikkelt een wetenschappelijk- theoretische basis met betrekking tot pedagogisch handelen, communicatie, de samenleving, de mens, fysiologie en anatomie. 

Opvoeding en Begeleiding

De studierichting Opvoeding en begeleiding behandelt een ruime waaier aan aspecten uit de psychologie, de sociologie, de pedagogiek en de orthopedagogiek. Je verwerft er niet alleen theoretische kennis en inzichten over mensen met een beperking of over het algemene jeugdwerk. We zetten vooral in op de beroepscompetenties van een opvoeder of een begeleider van personen in de welzijnssector.  Vanuit je rijke en evenwichtige persoonlijkheid wordt er dus hard gewerkt aan je communicatieve vaardigheden, je teamgeest, het ontwikkelen van kritische zin en creatief leren denken en handelen. Na deze studies kan je verder studeren aan de hogeschool of de universiteit of je kan onmiddellijk als opvoeder aan de slag.

Elektromechanische Technieken

In de opleiding Elektromechanische Technieken ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert technologische vaardigheden en leert procesgericht denken. In deze opleiding combineren we het theoretische met het praktische aspect. Je gaat met andere woorden proefondervindelijk op zoek binnen elektriciteit-elektronica, mechanica en thermodynamica. Hier ontwikkel je technologische vaardigheden in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, (de)montagetechnieken en onderhoudstechnieken.

Elektromechanische Technieken

De elektromechanische technieken vormen de basis van elke moderne industriële onderneming. Met je gezonde interesse voor wetenschappen, wiskunde en techniek ben je dan ook de ideale leerling voor de studierichting elektromechanische technieken.

In de tweede graad wordt de basis van je technologisch-wetenschappelijke kennis gelegd. De focus ligt dan nadrukkelijk op de twee hoofdgebieden mechanica en elektriciteit en dit zowel theoretisch als praktisch. Verschillende wetten zoals die van Ohm en Newton zullen geen nobele onbekenden meer zijn. In de studierichting elektromechanische technieken krijg  je zowel de algemene kennis als de technische vaardigheden mee die je nodig hebt voor je verdere studies als bachelor of master. Werkzekerheid in een boeiende en gevarieerde job is gegarandeerd.

Bedrijf en Organisatie

Lijkt de boeiende wereld van ondernemen en economie jou wel wat? Is een verdere opleiding in bedrijfsmanagement, commerciële organisatie, internationale handel en logistiek, onderwijs of office management iets voor jou? Of droom je ervan om aan de slag te gaan als onthaalmedewerker of boekhouder? Dan is Bedrijf en Organisatie voor jou dé perfecte studierichting.

Je zal bedrijfseconomie krijgen met daarin een pakket algemene economie, toegepaste bedrijfswetenschappen en recht. Je leert onder meer over het keuzegedrag van de consument, de basis van boekhouden, vennootschapsrecht, marketing en zoveel meer. In deze opleiding focus je verder op moderne (vreemde) talen, wiskunde en digitale vaardigheden. Bovendien kijk je verder dan het klaslokaal en ontdek je dagelijkse praktijk op de werkvloer in de LABS.

Lessentabellen:

Vanaf volgend schooljaar start de 2de en 3de graad met nieuwe leerplannen. Deze zijn nog volop in ontwikkeling door de Vlaamse Overheid. Wanneer deze definitief vorm krijgen zullen de lessentabellen hierop afgestemd worden en online geplaatst worden.

bottom of page