top of page

Doorstroom (ASO)

vorige pagina

In deze finaliteit vallen studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

studierichtingen doorstroomfinaliteit 2de 3de graad.png
DSC02432.jpg
DSC03015.jpg

Studierichtingen

Latijn

Wanneer je voor Latijn kiest, waardeer je de taal als drager van cultuur en kan je ideeën vlot verwoorden. Je wil je graag verdiepen in de Romeinse beschaving en kennis opdoen van oude talen om zo inzicht te krijgen in de moderne talen. Je leert logisch nadenken door de Latijnse taalstructuur. Je stimuleert zo ook je geheugen. Je kunt kritisch en nauwkeurig werken en je bent ook gemotiveerd om te studeren. 

Latijn - wiskunde

Latijn - wiskunde is de richting voor liefhebbers van breintraining en analytisch denken. Je hebt reeds een stevige basis van Latijnse woordenschat en grammatica. In de derde graad zal je die gebruiken om teksten te bestuderen. Tijdens de lessen wiskunde zal je wiskundige concepten en probleemstellingen bestuderen. Leerlingen van deze studierichting kiezen vaak voor een academische opleiding in psychologie, geneeskunde, talen, wetenschappen of ingenieursstudies.

Latijn - moderne talen

Taal staat centraal in de richting Latijn-Moderne Talen. Je hebt reeds een stevige basis van Latijnse woordenschat en grammatica. De link met verschillende aspecten van onze huidige samenleving is hierbij nooit ver weg. De moderne (vreemde) talen Nederlands, Duits, Engels en Frans vormen de tweede pijler van deze studierichting. Binnen deze taalvakken zal de focus liggen op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Leerlingen van deze richting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor de pedagogische of sociale sector. Ook taal- en letterkunde behoort tot de mogelijkheden.

Moderne talen

Je hebt interesse voor taal, cultuur en literatuur en je bent nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt. De studierichting moderne talen daagt je uit om op een wetenschappelijke manier naar taal te kijken. Je zet je talenknobbel ook graag in om aan je communicatievaardigheden te werken.

Kortom, laat je graag van je horen en heb je talige en culturele interesses, dan is deze studierichting zeker iets voor jou!

Taal- en communicatiewetenschappen

De studierichting taal- en communicatiewetenschappen biedt een boeiende en veelzijdige benadering van taal en communicatie. Je verkent diepgaand de structuren en functies van verschillende talen, waardoor je een sterke basis ontwikkelt in taalkunde. Tegelijkertijd word je aangemoedigd om kritisch na te denken over diverse vormen van communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Deze studierichting bereidt je niet alleen voor op verdere academische studies in taalgerelateerde domeinen, maar ook op een breed scala aan communicatieve uitdagingen in hun toekomstige professionele leven.

Humane wetenschappen

Ben je geïnteresseerd in mensen, samenlevingen en gedrag? Dan is de studierichting Humane Wetenschappen iets voor jou! In deze richting bestudeer je onderwerpen zoals psychologie, sociologie, geschiedenis en filosofie. Je leert kritisch denken, onderzoeken en argumenteren. Na de tweede graad Humane Wetenschappen kun je in de derde graad verder met Humane Wetenschappen of een andere richting die aansluit bij jouw interesses en toekomstplannen. Ontdek samen met ons de boeiende wereld van de mens en maatschappij in deze inspirerende studierichting!

Humane wetenschappen

Je kiest voor humane wetenschappen omdat je interesse hebt voor de mens en de samenleving. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van de mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en leert vanuit gedrags- en sociaalwetenschappelijke invalshoek. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor sociale richtingen zoals psychologie, sociaal werk, ergotherapie, gezinswetenschappen, onderwijs, logopedie, orthopedagogie, verpleegkunde, vroedkunde...

Natuurwetenschappen

Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Je houdt van STEM en wiskunde, want in de studierichting wetenschappen is een stevige wiskundige basis onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je heen en wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. Je wil dit graag proefondervindelijk ontdekken en kan hierbij rekenen op een goed oplossend denkvermogen.

Wetenschappen - wiskunde

Je kiest voor deze studierichtingen wanneer wetenschappelijke interesses hebt en je wil bezig zijn met de volgende wetenschappelijke vakken: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica. Daarnaast ligt de focus van deze studierichting op een brede basis wiskunde. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor wetenschappen en/of wiskundige richtingen. Denk hierbij aan biomedische wetenschappen, Bio-ingenieur, wiskunde...

Economische wetenschappen

Heb je interesse in ondernemingen, banken, de beurs, de wereldeconomie en de brede actualiteit? Kies dan voor economische wetenschappen. In deze richting krijg je naast een pakket algemene economie en bedrijfswetenschappen ook een stevige basis wiskunde die je verder zal helpen bij het abstract en analytisch denken.

Economie - moderne talen

In het vak economie staat 'ondernemen' centraal. Hiernaast komen vele actuele maatschappelijke thema’s aan bod. Kies je voor economie in combinatie met moderne talen dan heb je een speciale aanleg voor talen en communicatie en wil je deze nog verder ontwikkelen. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor bedrijfsmanagement, politieke- en sociale wetenschappen, taal- en letterkunde.

Economie - wiskunde

Wanneer je kiest voor economie - wiskunde wil je graag 'ondernemen', maar heb je ook een aanleg voor abstract denken en een portie stevige theoretische intelligentie. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor Toegepaste economische wetenschappen, bedrijfsmanagement, biowetenschappen...

Lessentabellen:

LESSENTABE3DEGRAAD_AB (3).png
2.png

Clustervakken

Geschiedenis en Burgerschap

We gaan hier opnieuw maximaal op zoek naar de linken tussen de vakken geschiedenis en burgerschap.. De leerlingen leren hierdoor historische en actuele gebeurtenissen te situeren in de ruimte. Ze illustreren zowel de wisselwerking ervan als de invloed op de mens en de wereld. We leiden zo de burgers van morgen op die met een ruime blik op de wereld actief kunnen deelnemen aan de samenleving. We zetten onze leerkrachten als vakexperten samen in de klas (co-teaching).

Biologie, Chemie en Fysica

In de eerste graad van het secundair onderwijs zorgden we al voor samenhang in leren door de vakken Wetenschappen en Techniek aan elkaar te koppelen. In de tweede graad zetten we nog meer in op het werken vanuit contexten en maken we de combinatie tussen wetenschappelijke en technologische concepten en methoden. We vinden het belangrijk dat leerlingen verbanden tussen deze wetenschapsdomeinen kunnen onderzoeken en dat ze STEM-methodieken kunnen inzetten om problemen op te lossen en systemen te onderzoeken. Om de samenhang in leren te versterken staan de leerkrachten ook hier als vakexperten samen in de klas (co-teaching).

bottom of page