top of page

Jouw toekomst, ons doel

Wat wij belangrijk vinden, is dat jongeren kunnen uitgroeien tot de jongvolwassenen die ze graag willen en kunnen zijn. Wij hechten daarom veel belang aan elke fase uit de schoolloopbaan. Op onze campus vinden wij het belangrijk dat de leerlingen in een vertrouwde omgeving opgroeien en met meer ZELFSTANDIGHEID en zelfzekerheid aan de volgende stap aan hun schoolloopbaan beginnen.

 

Op onze campus verken je verschillende interessegebieden, leer je kritisch omgaan met feedback en word je bewust van je eigen leerproces. Zo ontdek je welk studieprofiel en welke talenten en passies je precies hebt. Met deze grote portie ZELFKENNIS ben je klaar om elke nieuwe uitdaging gepast en op persoonlijke wijze aan te gaan.

 

Tijdens de hele schoolloopbaan staat één einddoel centraal: ZELFONTPLOOIING. We willen dat je jezelf kan ontwikkelen, bijsturen en laten schitteren door gebruik te maken van je passies en talenten. Want jouw toekomst, dat is ons doel.

zelfstandigheid

Zelfstandigheid

De leerlingen op campus VOX nemen hun eigen verantwoordelijkheid op in hun leerproces. Dit kan zijn: werken in een hoekenwerk, werken met correctiesleutels, het maken van een GIP, werken met een studiewijzer… we dagen ze uit om zelfstandig aan de slag te gaan. Dit alles gebeurt onder begeleiding van de leerkrachten. Zo timmeren we samen aan een weg naar zelfstandigheid

VOX (25 van 67).jpg
zelfkennis

Zelfkennis

De leerkrachten dagen de leerlingen uit tot zelfreflectie. Al van in de kleuterklas werken we aan zelfredzaamheid en dagen we kinderen uit om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Dit trekken we door tot het 6de jaar secundair onderwijs. Op deze manier bouwen we zelfkennis op. Want als we inzicht hebben in wie we zelf zijn, dan maken we later bewustere keuzes in het leven. 

VOX (42 van 57).jpg
Zelfontplooiing
VOX (56 van 67).jpg

Zelfontplooiing

Campus Vox is een warme school  waarin de zelfontplooiing van elke leerling centraal staat. Wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen, onze school wil een warme thuis zijn voor ieder van ons. Een thuis waarin we talenten ontdekken en waar we, met de hulp van de leerkracht of een buddy, uitgroeien tot de beste versie van onszelf. 

Coaching

Coaching

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leerlingen enkel tot leren komen als hun welbevinden goed zit. Daarom staat in het vak Coaching het welzijn en de mentale gezondheid van leerlingen centraal. Coaching biedt en waardevolle kans om emotionele intelligentie te ontwikkelen en essentiële sociale vaardigheden op te bouwen, inclusief leren leren en studiekeuzebegeleiding. Dit zorgt dat de leerlingen meer inzicht krijgen in hun eigen leerproces en zich ondersteund voelen bij het maken van belangrijke beslissingen over hun toekomstige studie- en loopbaantraject.

VOX (20 van 57).jpg
bottom of page