top of page

Doorstroom (ASO)

vorige pagina

In deze finaliteit vallen studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

Doorstroom van doorstroomfinaliteit.png
DSC02432.jpg
DSC03015.jpg

Studierichtingen

Latijn

Wanneer je voor Latijn kiest, waardeer je de taal als drager van cultuur en kan je ideeën vlot verwoorden. Je wil je graag verdiepen in de Romeinse beschaving en kennis opdoen van oude talen om zo inzicht te krijgen in de moderne talen. Je leert logisch nadenken door de Latijnse taalstructuur. Je stimuleert zo ook je geheugen. Je kunt kritisch en nauwkeurig werken en je bent ook gemotiveerd om te studeren. 

Latijn - wiskunde

Latijn - wiskunde is de richting voor liefhebbers van breintraining en analytisch denken. Je hebt reeds een stevige basis van Latijnse woordenschat en grammatica. In de derde graad zal je die gebruiken om teksten te bestuderen. Tijdens de lessen wiskunde zal je wiskundige concepten en probleemstellingen bestuderen. Leerlingen van deze studierichting kiezen vaak voor een academische opleiding in psychologie, geneeskunde, talen, wetenschappen of ingenieursstudies.

Latijn - moderne talen

Taal staat centraal in de richting Latijn-Moderne Talen. Je hebt reeds een stevige basis van Latijnse woordenschat en grammatica. De link met verschillende aspecten van onze huidige samenleving is hierbij nooit ver weg. De moderne (vreemde) talen Nederlands, Duits, Engels en Frans vormen de tweede pijler van deze studierichting. Binnen deze taalvakken zal de focus liggen op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Leerlingen van deze richting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor de pedagogische of sociale sector. Ook taal- en letterkunde behoort tot de mogelijkheden.

Moderne talen

Je hebt interesse voor taal, cultuur en literatuur en je bent nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt. De studierichting moderne talen daagt je uit om op een wetenschappelijke manier naar taal te kijken. Je zet je talenknobbel ook graag in om aan je communicatievaardigheden te werken.

Kortom, laat je graag van je horen en heb je talige en culturele interesses, dan is deze studierichting zeker iets voor jou!

Humane wetenschappen

Je kiest voor humane wetenschappen omdat je interesse hebt voor de mens en de samenleving. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van de mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en leert vanuit gedrags- en sociaalwetenschappelijke invalshoek.

Humane wetenschappen

Je kiest voor humane wetenschappen omdat je interesse hebt voor de mens en de samenleving. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van de mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en leert vanuit gedrags- en sociaalwetenschappelijke invalshoek. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor sociale richtingen zoals psychologie, sociaal werk, ergotherapie, gezinswetenschappen, onderwijs, logopedie, orthopedagogie, verpleegkunde, vroedkunde...

Natuurwetenschappen

Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Je houdt van STEM en wiskunde, want in de studierichting wetenschappen is een stevige wiskundige basis onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je heen en wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. Je wil dit graag proefondervindelijk ontdekken en kan hierbij rekenen op een goed oplossend denkvermogen.

Wetenschappen - wiskunde

Je kiest voor deze studierichtingen wanneer wetenschappelijke interesses hebt en je wil bezig zijn met de volgende wetenschappelijke vakken: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica. Daarnaast ligt de focus van deze studierichting op een brede basis wiskunde. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor wetenschappen en/of wiskundige richtingen. Denk hierbij aan biomedische wetenschappen, Bio-ingenieur, wiskunde...

Economische wetenschappen

Heb je interesse in ondernemingen, banken, de beurs, de wereldeconomie en de brede actualiteit? Kies dan voor economische wetenschappen. In deze richting krijg je naast een pakket algemene economie en bedrijfswetenschappen ook een stevige basis wiskunde die je verder zal helpen bij het abstract en analytisch denken.

Economie - moderne talen

In het vak economie staat 'ondernemen' centraal. Hiernaast komen vele actuele maatschappelijke thema’s aan bod. Kies je voor economie in combinatie met moderne talen dan heb je een speciale aanleg voor talen en communicatie en wil je deze nog verder ontwikkelen. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor bedrijfsmanagement, politieke- en sociale wetenschappen, taal- en letterkunde.

Economie - wiskunde

Wanneer je kiest voor economie - wiskunde wil je graag 'ondernemen', maar heb je ook een aanleg voor abstract denken en een portie stevige theoretische intelligentie. Leerlingen van deze studierichting kiezen in het hoger onderwijs vaak voor Toegepaste economische wetenschappen, bedrijfsmanagement, biowetenschappen...

Lessentabellen:

Vanaf volgend schooljaar start de 2de en 3de graad met nieuwe leerplannen. Deze zijn nog volop in ontwikkeling door de Vlaamse Overheid. Wanneer deze definitief vorm krijgen zullen de lessentabellen hierop afgestemd worden en online geplaatst worden.

Clustervakken

Mens & Maatschappij

We behouden ook in de tweede graad het vak Mens & Maatschappij. We trekken zo de pedagogische lijn van het basisonderwijs en onze eerste graad secundair onderwijs door. We gaan hier opnieuw maximaal op zoek naar de linken tussen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, maar combineren dit in de doorstroomfinaliteit met de burgerschapscompetenties. De leerlingen leren hierdoor historische en actuele gebeurtenissen te situeren in de ruimte. Ze illustreren zowel de wisselwerking ervan als de invloed op de mens en de wereld. We leiden zo de burgers van morgen op die met een ruime blik op de wereld actief kunnen deelnemen aan de samenleving. We zetten onze leerkrachten als vakexperten samen in de klas (co-teaching).

Wetenschappen en technologie

In de eerste graad van het secundair onderwijs zorgden we al voor samenhang in leren door de vakken Wetenschappen en Techniek aan elkaar te koppelen. In de tweede graad zetten we nog meer in op het werken vanuit contexten en maken we de combinatie tussen wetenschappelijke en technologische concepten en methoden. We vinden het belangrijk dat leerlingen verbanden tussen deze wetenschapsdomeinen kunnen onderzoeken en dat ze STEM-methodieken kunnen inzetten om problemen op te lossen en systemen te onderzoeken. Om de samenhang in leren te versterken staan de leerkrachten ook hier als vakexperten samen in de klas (co-teaching).

LAB

We vinden het belangrijk dat leerlingen levensecht leren, m.a.w. dat ze weten wat ze waarom leren en de verworven competenties kunnen toepassen in reële situaties. Twee kernideeën staan hierin voorop: gepersonaliseerd leren en samenhang in leren. Onze leerlingen leren op hun eigen tempo en op basis van hun interesses, kwaliteiten en passies. Net zoals in een echt laboratorium alles bruist en borrelt en er nieuwe dingen ontdekt en geboren worden, gebeurt dit ook onze LAB’s.

bottom of page